Projekt „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám“ je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego